Eğitim İlkelerimiz

Günebakan Anaokulun’da odak noktası çocuktur.

Günebakan Anaokulun’da her çocuk öğrenebilir.

Günebakan Anaokulun’da öğrenmeyi zevkli ve kalıcı hale getirmek esastır.

Günebakan Anaokulun’da yaparak yaşayarak öğrenme ortamları yaratılır.

Günebakan Anaokulun’da bilimsel, sanatsal, sportif etkinliklerle çocukların becerileri ve yaratıcılıkları geliştirilir.

Günebakan Anaokulun’da proje odaklı çalışmalarla çocukların araştırmacı ve üretken olmaları sağlatılır.

Günebakan Anaokulun’da her öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınarak, kazanımlara yönelik programlar hazırlanır.

Günebakan Anaokulun’da okul dışı organizasyonlarla çocukların, ailelerin, çalışanların farkındalıkları arttırılır.

Günebakan Anaokulun’da belli periyotlarla çocukların gelişimi, sağlık durumu ve öğrenme becerileri izlenir.

Günebakan Anaokulun’da aile eğitimi, katılımı, paylaşımı ve destekleyici danışmanlık hizmetiyle işbirliği sağlanır.

Günebakan Anaokulun’da her çalışanın kendini geliştirebileceği olanaklar sağlanır.

Günebakan Anaokulun’da mutlu ve duyarlı birey, mutlu aile, mutlu ve duyarlı toplum oluşturmak esastır.

 

 

 

Her çocuğumuz sevgi bahçemizde açan bir günebakan’dır...