Akademik Yaşantı

Bilişsel Gelişime Yönelik Etkinlikler: Renk, şekil, zıt kavramlar, bellekte tutma, dikkat yoğunluğu, miktar, boyut, mekân, zaman kavramları problem çözme becerisi, neden sonuç ilişkisi, sınıflama, sıralama, eşleştirme, farklılıkları ayırt etme, yorumlama.

Türkçe Etkinlikleri: Masal, öykü, gezi, macera kitaplarını ve dergilerini inceleme, dinleme, anlattırma. Tekerleme, şiir, parmak oyunları, kukla etkinlikleri, hayal gücünü geliştirme, paylaşma ve sunum yapma, Türkçe’yi doğru kullanma, kelime dağarcığını geliştirme.

Anaokulundan İlköğretime Geçiş Etkinlikleri: Okula hazırlık programı çerçevesinde akademik becerilerini geliştirici çalışmalar. Matematik, ses temelli okumaya hazırlık ve yazma becerilerine yönelik ön çalışmalar.

Sanat ve Estetik Anlayışını Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler: Çizme, boyama, kesme, yapıştırma, kil ve seramik, kolaj, mozaik, resim, fotoğraf, üç boyutlu çalışmalar, artık materyalleri değerlendirme, farklı sanat aktiviteleri yoluyla yaratıcılıklarını ve yeteneklerini geliştirme, estetik ölçütlerinin farkındalığını sağlatma.

Proje Odaklı Etkinlikler: Ortak bir konudan yola çıkarak, derinlemesine araştırma, inceleme, bilgi toplama, farklı sanat disiplinleri ile örtüştürme. Çocukların yaratıcılığını, üretkenliğini arttırma, araştırmaya yönlendirme. veli farkındalığını, katılımını sağlatma.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player